Leczenie osób starszych


Skuteczne leczenie osób starszych umożliwiają domy opieki. Jedną z takich placówek znajdziemy na stronie www.pielegniarski-dom-opieki.pl.

Jakie warunki powinien zapewnić ośrodek medyczny?

Ośrodek medyczny, którego zadaniem ma być leczenie osób starszych przede wszystkim powinien zapewniać całodobowy nadzór nad pacjentami. Ważne, aby zawsze miał dyżur jakiś lekarz. Pomoże to efektywniej zareagować w razie zagrożenia zdrowia.

Ośrodek pielęgniarski powinien również zadbać o właściwą rehabilitację pacjenta.